carousel

Turbo-Tec Szerviz
A megoldás

Információk a személyes adatok kezeléséről

Az Ön személyes adatait kérése adminisztrálásának és teljesítésének céljából a Turbo-Tec Szerviz Kft. (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 166.), a Turbo-Tec HU Kft. (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 166.) mint adatkezelők fogják kezelni, a következők szerint:

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) 6. cikk (1) (b) bekezdésén alapul.

Mi, mint adatkezelők a következőképpen kezeljük az Ön személyes adatait:

 

Adatok / Célok /Címzettek

Az Ön személyes adatainak megosztására az alább felsorolt célokból, az alábbi címzettek számára kerül sor:

Adatok: Azonosító és elérhetőségi adatok (Név*, e-mail-cím *; telefonszám*, postacím (* ha alkalmazandó)), érdekes modell adatai*, kiválasztott Opel Partner*, lízing / finanszírozás iránti érdeklődés (* ha alkalmazandó), tényleges jármű adatai*, VIN*, első regisztráció dátuma, regisztrációs szám / rendszám, futásteljesítmény, jármű leadásának dátuma/időpontja, felvétel dátuma/időpontja, szerviz típusa*, csereautó. érdeklődés típusa

Cél: Kérés teljesítése, kommunikáció és kérések teljesítése, hírlevélről leiratkozás/feliratkozás

Címzett: A Turbo-Tec HU Kft., (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 166.) megosztja az Ön személyes adatait a megfelelő szerződtetett adatfeldolgozókkal a megnevezett célok adminisztrációjának támogatása érdekében. A Turbo-Tec HU Kft., (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 166.) megosztja az Ön személyes adatait a megfelelő IT szolgáltatóval is: dynamicLINE Számítástechnikai és Informatikai Szolgáltató Bt. (9024 Győr Öveges József utca 1.).

A fent felsorolt, *-gal jelzett adatelemek megadása kötelező és szerződéses követelmény. Ezért Ön köteles megadni ezeket az adatokat. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudjuk teljesíteni a kérését.

A fent felsorolt adatokat az utolsó kapcsolatfelvételt követően három évig tároljuk.

Az Ön jogai

Adatkezeléssel érintett személyként Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törlés joga (elfeledtetés joga), az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, amely a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdésén alapul, vagy ha a személyes adatokat közvetlen értékesítés céljából kezelik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett jogait a jogszabályok korlátozzák, és azokat esetleg csak bizonyos körülmények között kell teljesítenünk.

Kérésre adatkezelőként bármikor frissíthetjük az Ön személyes adatait (pl. módosíthatjuk a címét).

Ha szeretne élni a fent említett jogaival a Turb-Tec HU Kft-nél, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a gyor@turbo-tec.eu címen.

Ha szeretne élni panasztételi jogával (GDPR 77. cikk), kérjük, lépjen kapcsolatba a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, postai cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e.mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Kapcsolatfelvétel velünk

Turbo-Tec Szerviz Kft. (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 166.)

Tel.: 06 96 627 422             

E-mail: szerviz@turbo-tec.eu        

Webportál: www.turbotecszerviz.hu

Adatvédelmi kapcsolattartás:

Turbo-Tec HU Kft., 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 166.

email: gyor@turbo-tec.eu